PROFILABOR

Zpracování loga, firemní identity, sazba a tisk

Rozsah projektu, služby

  • Tvorba logotypu
  • Zpracování firemní identity
  • Manuál jednotného vizuálního stylu
  • Příprava a tisk vizitek
  • Hlavičkové papíry
  • Grafická příprava a tisk - Letáky, novoročenky apod.